Projectmanager Zuid-West

Je hebt een allround functie in het totale ontwikkeltraject. Jouw doel is het realiseren van een leefbare woonomgeving. Je regisseert bij het ontwerpen en ontwikkelen van zowel grote als kleine woongebieden. Dit doe je in een projectteam van BPD in samenwerking met gemeenten, semi overheden, andere ontwikkelaars en adviseurs, zoals stedenbouwkundigen, architecten, constructeurs en overige stakeholders.

Contact

De vacature heeft BPD uitgezet bij Novesta. Eric Blatter verzorgt de werving en selectie van deze vacatures. Ken jij iemand die mogelijk interesse heeft en geschikt kan zijn voor deze functie, verwijs hem/haar door naar Eric!

Kijk ook op