Woningmarkt & integrale gebiedsontwikkeling

De noodzaak van samenhang

BPD ontwikkelt gebieden en wijken, waarin mensen plezierig kunnen wonen, werken en ontspannen. Vitale wijken die goed bereikbaar zijn per fiets, auto en/of openbaar vervoer. Voor diverse doelgroepen en met betaalbare en energiezuinige woningen. Zo’n ambitie kun je alleen waarmaken met een integrale aanpak. Een aanpak waarin je de maatschappelijke opgave, het gemeenschappelijk belang en individuele woonwensen met elkaar in overeenstemming brengt.

Lees verder

"We moeten tempo maken in gebiedsontwikkeling"

Desirée Uitzetter, directeur BPD Gebiedsontwikkeling: "De woningbouwproductie blijft al jaren achter door slepende discussies over nut en noodzaak. Er moeten meer geschikte locaties worden aangewezen en financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Boven alles is er regie nodig. Gebiedsontwikkeling is een opgave voor de lange termijn. Het gaat om de totale gebiedsopgave over de grenzen van gemeenten heen. We moeten daarbij zowel naar uitbreiding, transformatie en herstructurering kijken, als naar duurzame en bereikbare uitleglocaties. En dat zoveel mogelijk in onderlinge samenhang."

Lees verder

Er zijn zo’n 1 miljoen nieuwe woningen nodig om in de vraag tot 2030 te voorzien. Hoeveel daarvan kunnen we redelijkerwijs in de bestaande stad bouwen?

Lees verder

Middelgrote steden steeds gewilder

Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar nabijgelegen middelgrote gemeenten die goed bereikbaar zijn. Vooral Haarlem, Amersfoort, Amstelveen, Nijmegen en Breda zijn in trek. Deze steden scoren hoog op BPD’s Hittekaart van de woningmarkt 2017. Een hoge score kenmerkt zich door een combinatie van hoge huizenprijzen en/of veel huizenverkopen en een sterk verwachte huishoudensgroei. De woningvraag breidt zich uit als een olievlek van de Randstad naar de provincie.

Lees verder

7 misverstanden over gebiedsontwikkeling

Misverstanden over gebiedsontwikkeling leiden vaak tot verwarring en mis-matches bij projecten en aanbestedingen. Met alle vertragingen en extra kosten van dien. Nu Nederland de komende jaren voor een enorme woningbouwopgave staat, is het meer dan ooit zaak dat deze misverstanden worden opgehelderd.

We lichten de 7 belangrijkste misverstanden over gebiedsontwikkeling toe. Wist u bijvoorbeeld dat corporaties nog steeds - en zelfs in toenemende mate - in de bestaande woningvoorraad investeren?

Lees verder

Integrale gebiedsontwikkeling
Nostalgie van oude Campina melkfabriek blijft behouden in nieuwbouw De Zuivelfabriek
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten

Meer weten over dit thema?

Meld u aan om op de hoogte te blijven via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven