Project 15/38

Anklaar

Apeldoorn

Het verhaal achter Anklaar

Winkelcentrum Anklaar is onderdeel van een stadsdeelhart voor de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek in Apeldoorn-Noord. In 2006 is besloten om het winkelcentrum te herontwikkelen omdat het verouderd, gesloten en onvoldoende toegankelijk was. Vanwege de essentiële wijkfunctie van het winkelcentrum was een integrale aanpak met tijdelijke huisvesting van het winkelcentrum noodzakelijk. Omdat het een mixed-use herontwikkeling betrof met functies als wonen, werken, winkelen, recreëren – waarbij kunst en groen worden geïntegreerd – bestond de herontwikkeling uit een intensieve samenwerking met uiteenlopende partijen. De plannen zijn in de crisisjaren meerdere malen aangescherpt, waarna in 2015 is gestart met de tijdelijke huisvesting en de bouw. Vier jaar later werd het nieuwe, eigentijdse winkelcentrum Anklaar opgeleverd. Anderhalf keer zo groot en met een mix aan functies: een gevarieerd winkelaanbod van ruim 14.000 m2, 60 appartementen waaronder middeldure huurappartementen van BPD Woningfonds en ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het winkelcentrum is een nieuw stadshart geworden voor bewoners uit omliggende wijken en ver daarbuiten.

Anklaar in getallen

14.300 m2
commercieel vastgoed
60
appartementen
1
woonzorgcomplex
535
parkeerplaatsen
Anklaar Apeldoorn BPD 002
Zorgvuldige integratie van woon- en winkelfuncties draagt bij aan de levendigheid van het gebied
Een continue levendigheid

Winkelcentrum Anklaar biedt woonruimte voor jong en oud. BPD realiseerde boven de winkels huur- en koopappartementen, deels met een omsloten groene binnentuin. De huurappartementen worden aangeboden in het middeldure huursegment via BPD Woningfonds. Ouderenhuisvester Habion en zorgverlener Atlant hebben het naastgelegen woonzorgcentrum gerealiseerd, met woonzorgappartementen en sociale huurwoningen zodat senioren dichtbij zorgvoorzieningen kunnen wonen.

Het nieuwe stadshart kent een continue levendigheid door het woningaanbod boven winkels voor uiteenlopende doelgroepen.
Henri Schimmel
Henri Schimmel
Ontwikkelingsmanager
Mail Henri Schimmel

De ontwikkeling van Anklaar

Anklaar in beeld

Anklaar Apeldoorn BPD Kunst In De Parkeergarage
Anklaar Apeldoorn BPD Vooraanzicht
Anklaar Apeldoorn BPD Horeca
Anklaar Apeldoorn BPD 003
Anklaar Apeldoorn BPD Parkeergarage Entree
Anklaar Apeldoorn BPD Groen
Anklaar Apeldoorn BPD 004
Anklaar Apeldoorn BPD Bovenaanzicht

Een herontwikkeling van een bestaand winkelcentrum met een essentiële wijkfunctie vraagt om een integrale aanpak. Niet alleen was het in dit geval nodig om de bestaande voorzieningen in de wijk te continueren met een tijdelijk winkelcentrum; ook vraagt de combinatie van een mixed-use herontwikkeling met functies als wonen, werken, winkelen, recreëren – en waarbij kunst en groen werden geïntegreerd – om een intensieve samenwerking met uiteenlopende partijen.

Van begin af aan hebben alle betrokkenen, inclusief de gemeente Apeldoorn en de winkeliers van het tijdelijke winkelcentrum, voor ogen gehad dat het vernieuwde winkelcentrum Anklaar zou staan voor het nieuwe winkelen en wonen anno 2020.

De inrichting van het gebied met een open karakter, goede zichtlijnen en bereikbaarheid was een essentiële drager voor het slagen van het nieuwe stadshart. Om dat te realiseren zijn  betere fietsroutes aangelegd, de toegankelijkheid van een parkeergarage is integraal opgenomen in het ontwerp van het centrum en  de architectuur is licht en open gehouden waardoor een open en vriendelijk woon-winkelgebied is ontstaan.

Anklaar Apeldoorn BPD 005

Daken met beplanting bieden, naast een groen uitzicht voor bewoners, een natuurlijke buffering en afvoer van regenwater. De daken met zonnepanelen leveren energie voor de parkeergarage, de collectieve faciliteiten van de vrije sector huurwoningen en voor een van de supermarkten.

Ontdek het gebied

Onze partners

Op de hoogte blijven van ons werk?