Haren, Harener Holt

Aan de noordzijde van Haren, iets ten zuiden van de stad Groningen, is een deel van de ruim opgezette woonwijk Harener Holt gerealiseerd. Van sfeervolle huizen in groene hofjes tot vrijstaande woningen en vrije kavels waarop kopers hun eigen huis konden bouwen met behulp van het principe begeleid particulier opdrachtgeverschap. BPD en Brummelhuis ontwikkelden hier zeventien woningen: tien 2 onder 1 kapwoningen en 7 vrijstaande villa’s. In totaal zijn er circa 150 woningen in dit deelgebied ontwikkeld.

De rijke historie van het gebied vormde de inspiratie voor de groene en karakteristieke indeling van de wijk. Knotwilgen, groene houtsingels en houtwallen bepalen het beeld en sluiten mooi aan bij het dorpse Haren. De bestaande water- en groenstructuren zijn zoveel mogelijk gehandhaafd en indien nodig versterkt. Er is ruimte voor bomen en plantsoenen, maar ook voor water in de vorm van sloten, greppels en wadi’s. Zo blijven de natuurlijke waarden van het gebied en haar omgeving behouden.

Haren, Harener Holt

Aantal en typen woningen
Circa 150 vrijstaande- en
2 onder 1 kapwoningen

Architect
Brummelhuis

Stedenbouwkundige
Buro Vijn

Start ontwikkeling
2010

Start bouw
2012

Oplevering
2014

Kijk ook op