Aantrekkelijke leefomgeving

In vrijwel elke plaats in Nederland kunnen we wijzen op de huizen, buurten en wijken waarvan wij de bouw mogelijk hebben gemaakt. Op de straten, pleinen, parken en vijvers die bij ons het levenslicht zagen. Op de terrassen en speelveldjes, die we achter onze tekentafels al voor ons zagen. In aantrekkelijke woonomgevingen voltrekt het hele leven zich en alle ruimtelijke gevolgen daarvan krijgen onze volledige aandacht.

BPD gelooft in leefomgevingen die ook zelf leven

We geloven in leefomgevingen die ook zelf leven

Meer weten

We willen een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf leven. Die rust en ruimte bieden en als ontmoetingsplek ook activiteiten in de openbare ruimte aanmoedigen.

Ook een nieuwe leefomgeving heeft haar wortels

Ook een nieuwe leefomgeving heeft haar wortels

Meer weten

In ons werk denken we niet alleen aan de toekomst, maar respecteren we ook wat al bestond. De voormalige koekjesfabriek, de slingerende beek, de oude beuk. In een aantrekkelijke leefomgeving proef je alle tijden.

Levende omgevingen nodigen uit om naar buiten te gaan

Levende omgevingen nodigen uit om buiten te zijn

Meer weten

Bij BPD zijn we verantwoordelijk voor de realisatie van grote woonwijken in buitengebieden maar ook voor kleinschalige projecten in de binnenstad. In die zin zijn onze werkterreinen heel groot én heel klein. We maken ons sterk voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving en bij alles wat die kwaliteit beïnvloedt, staan we nauwgezet stil.

In levende omgevingen voltrekt het hele leven zich. De kinderen kunnen ongedwongen buiten spelen, de volwassenen genieten van een buurtbarbecue en de alleroudsten kunnen ongestoord bijpraten op het bankje bij de beuk. Een geslaagde woonomgeving is als een familiefilm, geschikt voor alle leeftijden.

Een levende omgeving biedt ook plaats aan de natuur

Een levende omgeving biedt ook plaats aan de natuur

Meer weten

Geslaagde woonwijken bestaan niet uit louter steen en beton, maar bieden volop ruimte aan de natuur. Aan parkjes en perkjes, waardoor het voorjaar anders oogt dan het najaar. Waar naast de bewoners ook de vogels en vlinders zich welkom voelen.

Een aantrekkelijk leefomgeving is voor iedereen even veilig

Een aantrekkelijke leefomgeving is voor iedereen veilig

Meer weten

Wonen en veiligheid behoren tot onze eerste levensbehoeften. En dus denken we aan de kleinsten die op hun fietsjes naar school gaan. Aan de ouderen die ‘s avonds op de bus wachten. En aan de feestvierders die ’s nachts naar huis wandelen.

Kijk ook op