Duurzaamheidspijlers

Onze duurzaamheidsstrategie is gebouwd op vier pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Daar kunnen wij met ons werk het grootste verschil maken, zowel op het niveau van de woning, de wijk als de regio.

Van energieneutraal naar energieleveren

Energiebesparing en duurzame energie hebben hoge prioriteit bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden, wijken en woningen. BPD ontwikkelt energieneutrale en op termijn energieleverende woningen, woonwijken en gebieden. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van duurzame energiebronnen, zoals geothermie en elektriciteit van zonnepanelen en windmolens. Daarom zijn op korte termijn al onze nieuwbouwwoningen en -woonwijken energieneutraal. Op de langere termijn leveren onze woonwijken duurzame energie aan de rest van de gemeente/regio.

Gebieden bestand tegen klimaatverandering

Onze leefomgeving is zo ingericht dat deze bestand is tegen wateroverlast, hittestress en langdurige droogte. BPD speelt in op de kwetsbaarheden die de gemeentelijke klimaatstresstest laten zien. We ontwikkelen woningen en gebieden die opgewassen zijn tegen de toekomst, dat wil zeggen bestand tegen water-, hitte- en droogteoverlast. We richten openbare ruimten anders in of inspireren anderen om dit te doen. Natuur en biodiversiteit worden onderdeel van onze gebiedsontwikkelingen. Een bredere, integrale klimaattoets is leidend bij wat we doen.

Kringlopen sluiten in woning, wijk en gebied

We (her)gebruiken grondstoffen en beperken afvalstromen, juist bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden. BPD realiseert gebouwen, woonwijken en gebieden waarin zoveel mogelijk natuurlijke, hergebruikte en herbruikbare materialen worden toegepast. We dringen de afvalstroom terug en geven vorm aan gebieden waarin grondstofkringlopen worden gesloten op het daarvoor gewenste schaalniveau: wijk, gemeente, regio of nationaal. We gebruiken het materialenpaspoort om bewuste materiaalkeuzes te maken. In de woningen die wij ontwikkelen passen we zoveel mogelijk hoogwaardig hergebruikte grondstoffen toe. Ze zijn daarnaast zodanig ontworpen dat materialen in de toekomst hoogwaardig herbruikbaar (remontabel) zijn.

Woningen en wijken waar je beter van wordt

In onze leefomgevingen is het aangenaam verblijven en zetten we bewoners aan tot gezond gedrag. BPD wil woningen, woonwijken en gebieden samen met bewoners creëren waren zij in verschillende fasen van hun leven aangenaam kunnen leven. Dat betekent: woningen met een aangename inrichting en een goed binnenklimaat; frisse woon- en leefgebieden met voldoende voorzieningen in de buurt (wandel- en fietsroutes, parken, onderwijs en zorg); een aangename symbiose van mobiliteit, wonen, werken en verblijven. We geven vorm aan gebieden die de lucht-, verblijfs- en leefkwaliteit én de biodiversiteit van de gehele gemeente verbeteren.

Bpd Duurzaam Holland Park West Diemen
Duurzaamheidsstrategie

Al deze opgaven zullen we in samenhang benaderen. We leggen de lat hoog. De urgentie is groot en we nemen die heel serieus als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland. Ons doel is dat al onze projecten stuk voor stuk bóven de wettelijke norm scoren en dat we vooruitstrevend en aanjagend zijn in projecten met onze duurzaamheidambities. Dit zal per gebied en context een logische vertaling krijgen binnen de vier duurzaamheid pijlers. In 'BPD’s duurzame gebiedsontwikkeling in uitvoering' presenteren we onze ambities. Uiteraard stellen we onze ambities voortdurend bij, op basis van voortschrijdend inzicht en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Op de hoogte blijven van ons werk?