30% van de woningvraag te realiseren in bestaande stad

Maximaal 1/3e van de woningvraag van Nederland kan worden gerealiseerd door bestaande, bebouwde gebieden te transformeren. Dit lukt uitsluitend met een subsidie van 3,6 miljard euro en als er 35% dichter wordt gebouwd. Zo niet, dan kan slechts 10% van de woningvraag worden ingevuld met het transformeren van binnenstedelijke gebieden. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door Brink Management/ Advies dat vandaag is gepresenteerd tijdens de debatbijeenkomst ‘Transformatiepotentie bestaande stad’.
  • Publicatiedatum: 8 maart 2017

Het onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in 2016 onderzocht hoe groot de theoretische transformatiepotentie van bestaande gebieden in Nederland is. Uit dit vervolgonderzoek blijkt nu dat de werkelijke transformatiepotentie van bestaande gebieden 90.000 woningen is, rekening houdend met factoren als de kwalitatieve woningvraag, de financiële haalbaarheid en de tijd, complexiteit en organiserend vermogen die gepaard gaan met een gebiedsontwikkeling. Uitsluitend door het nemen van extra maatregelen, kan de reële transformatiepotentie worden opgerekt van 90.000 woningen (10% van de woningvraag) naar maximaal 314.000 woningen (30% van de woningvraag).

Download rapportage

Op de hoogte blijven van ons werk?