‘Los woningschaarste in Utrecht regionaal op’

De druk op de Utrechtse woningmarkt neemt toe. Hoe kunnen we de woningschaarste regionaal oplossen? En welke wensen hebben de bewoners van de stad en de regio zelf? Deze vragen staan centraal in een grootschalig onderzoek van Rabobank Utrecht en gebiedsontwikkelaar BPD. De uitkomsten van dit onderzoek werden door Rabobank Utrecht en BPD gepresenteerd tijdens het symposium ‘Uw Utrecht’ op donderdag 2 juni 2016 in Utrecht. Thema’s uit het onderzoek werden besproken met genodigden uit onder meer de vastgoedsector, het bedrijfsleven en de politiek.

‘De stad Utrecht blijft zich voortdurend vernieuwen door de jaarlijkse instroom van studenten’, aldus Eric van Winsen, directeur BPD regio Noord-Oost & Midden. ‘Veel afgestudeerden blijven bovendien graag in de stad wonen. Maar de woningmarkt kan deze aanwas niet aan, de doorstroming stokt en relatief veel mensen wonen in een huis dat ze liever verlaten. Er is dus schaarste op de woningmarkt, niet alleen in het aantal, ook in de kwaliteit van het aanbod. Bijna de helft van alle ondervraagden heeft verhuisplannen voor de korte of langere termijn. Maar voor velen lijkt de gewenste woning nu niet beschikbaar. Daarom kunnen we de behoefte aan stedelijk wonen beter niet alleen oplossen binnen de stad, maar ook in de directe nabijheid daarvan.’

Betaalbaarheid

‘Stijgende huizenprijzen dragen bij aan de schaarste’, zegt Ronald van Maldegem, directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Utrecht. Als bankier maakt hij zich zorgen over de betaalbaarheid van wonen en de doorstroming die daardoor stagneert. ‘We moeten oppassen dat de stad niet het domein wordt voor de rijken en de armen, en dat het middensegment zo uit de stad verdwijnt.’ Ook duurzaamheid is voor de Rabobank een belangrijk thema. ‘Woonconsumenten moeten een afweging maken: nu investeren in energiezuinigheid of eerst verhuizen en dan verbouwen? Terwijl ontwikkelaars voor de uitdaging staan om op buurt- en wijkniveau de leefbaarheid te vergroten.’

Over het onderzoek

Het onderzoek van BPD en Rabobank Utrecht richtte zich op thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en mobiliteit. De uitkomsten kwamen tot stand op basis van deskresearch, een stakeholdersanalyse, expertmeetings en een onderzoek onder bewoners. Voor dat laatste is een steekproef gehouden onder 1.790 bewoners van de stad en regio Utrecht. Doel van Rabobank Utrecht en BPD is om met politiek en markt mee te denken over een gezamenlijke (woon)visie voor de regio Utrecht.

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Mail ons.

Kijk ook op

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij uw online ervaring kunnen personaliseren. BPD gebruikt op deze site alleen noodzakelijke en geanonimiseerde statistische cookies. Door verder gebruik te maken van deze website of door te klikken op 'accepteren' gaat u met deze cookies akkoord.