Logica en commitment voor digitalisering

Als de vastgoedketen digitale transformatie omarmt kan er sneller, beter en efficiënter ontwikkeld worden. Hoe krijg je dat voor elkaar en waar begint het? Marjolein Jansen, oud-bestuurslid Kadaster en programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, deelt haar visie.

'Digitalisering helpt ons om met alle partijen – gemeente, vastgoed, bank, notaris, makelaar, Kadaster, de burger – tegelijk na te denken vanuit dezelfde informatie. Dan heeft iedereen dezelfde basis aan kennis. Zo kunnen we die ene burger die voor een van de grootste beslissingen in zijn leven staat, een huis kopen, ontzien en regie geven. Alle partijen zouden volgens dezelfde definities en stelsels moeten werken. Door digitalisering kan en moet je afspraken met elkaar maken. Dat begint bij respect en erkenning voor elkaars rol. Soms moet je water bij de wijn doen. Dat betekent: het gemeenschappelijke doel voor ogen houden en de diverse perspectieven aan elkaar knopen. Vind elkaar op de urgentie van de opdracht. Met digitalisering valt winst te behalen, dat doel moet staan. Het is als slootjespringen: zodra je de stok vast hebt, kan je niet anders meer dan erin klimmen.'

Digitalisering Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Het goede van BIM Legal

'De rol van het Kadaster is heel mooi: het hangt boven alle partijen. Het heeft geen oordeel over goed of fout, het toetst alleen of de rechtszekerheid van de burger is gewaarborgd. En: wat was ook alweer de bedoeling? Vanuit dat vertrekpunt juich ik het platform BIM Legal toe. Daarin werken de bouwwereld, notarissen en ook het Kadaster samen. De vraag was: kunnen we al die  mooie tekeningen ook in 3D delen? Dat bleek te kunnen. Daardoor kunnen burgers visueel door  hun eigen woning lopen, aanklikken en zien wat er moet gebeuren en wat hun rechten en plichten zijn. Dat vervangt vuistdikke documenten. Aan het Kadaster de taak uniforme handboeken te  schrijven, met open standaarden, zodat niet de ene partij tool A gebruikt en de andere tool B.'

Logica en commitment, hand in hand
Marjolein Jansen
Oud-bestuurslid Kadaster en programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening

Toekomst: één centrale wet

In mijn nieuwe rol als programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening word ik verantwoordelijk voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel. De overkoepelende Omgevingswet over de regels voor het bouwen van nieuwe panden en de bescherming van de natuur is ontzettend belangrijk. Hierin brengen we maar liefst zesentwintig verschillende wetten op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid samen in één centrale wet. Mijn ambitie is dat burgers en initiatiefnemers uiteindelijk zeggen: “Nooit gedacht, maar het werkt eigenlijk best goed!” Ik wil graag dat het voor iedereen voorspelbaar wordt. En ja, er zijn digitaal nog veel technische termen, vaak in het Engels, dat moet simpeler. Ik zeg vaak: als ze  het mij niet goed kunnen uitleggen in lekentaal, moet het anders. Ik ga voor logica en  commitment, hand in hand. Vooraf mogen we zeggen: dit is niks. Dan doen we het niet. Maar  zeggen we samen dat we ervoor gaan? Houd dat momentum dan ook vast. Blijf logisch nadenken en bij twijfel: zoek elkaar op.' 

BPD Dossier ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Dossier. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?