'Eigen autobezit verdwijnt wellicht nooit, maar het kan echt anders'

Ingrid Staffhorst, CEO Hely, geeft haar visie op mobiliteit. Belangrijk voor haar is mensen te laten zien dat het ook anders kan. Ze is een van de drie experts in BPD Dossier #6 die concrete oplossingen geven voor het in goede banen leiden van deze belangrijke maatschappelijke opgave.
BPD Dossier gratis ontvangen?

'Hely is door NS en Pon gezamenlijk opgericht om zich te verbreden en vernieuwen in mobiliteitsoplossingen. De puzzel waar we voor staan is complex: groei van de bevolking, een grote woningbouwopgave, investeringen in infrastructuur om de steden bereikbaar te houden. En niet te vergeten: een fijn en gezond leefklimaat voor ons allemaal, met veel ruimte voor groen. Hoe is dat te combineren? NS brengt daartoe haar kennis rond openbaar vervoer en reizigerswensen in, Pon doet hetzelfde met haar kennis van individueel vervoer. De propositie: mobiliteit als een service aanbieden. Dat past ook bij ons DNA: we zijn in de kern een techbedrijf dat techniek gebruikt om oplossingen voor dit maatschappelijk vraagstuk te realiseren.'

Op stoom

Op allerlei verschillende plekken zijn we gewoon aan de slag gegaan, learning by doing. Wetende dat de markt voor deelmobiliteit nog niet zo groot is maar wel flink groeiende, is het vooral zaak om volume te creëren. De steden lenen zich daar het beste voor. Inmiddels zijn we met 40 mobiliteitshubs door heel Nederland flink op stoom. We combineren realisme met innovatie. Het eigen autobezit zal nooit verdwijnen, maar we willen mensen ook laten zien dat het anders kan. Door ze erop te wijzen dat hun eigen auto vaak 80 tot 90 procent van de tijd stilstaat. En door een breed palet aan andere modaliteiten aan te bieden dat past bij hun uiteenlopende vervoersbehoeften, zoals een elektrische fiets of bakfiets tot en met een auto. We plaatsen deze voertuigen op Hely Hubs op verschillende plekken - in woonwijken, woningcomplexen en bij bedrijven. Via een app zijn ze gemakkelijk 24/7 te boeken. Inmiddels zien we dat mensen wel degelijk in hun mobiliteitsgedrag zijn te beïnvloeden; zo blijkt 50 procent van alle geboekte ritten te bestaan uit fietsritten. Mensen komen dus absoluut duurzaam in beweging. Dit resultaat geeft ons extra geloof in onze missie en in het verder uitbreiden van onze dienstverlening. Onze droom is dat we bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer en andere deelmobiliteitsleveranciers naadloos in ons aanbod overnemen.

Steden kunnen er alleen maar beter van worden wanneer dure of zelfs structureel leegstaande parkeerplaatsen verdwijnen en deelmobiliteit de nieuwe norm wordt
Ingrid Staffhorst
CEO bij Hely

Lege parkeerplaatsen

Partijen zoals projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers zijn ook al actief bezig om deelmobiliteit te integreren in hun gebiedsontwikkelingen en woningportefeuilles. Daarnaast passen gemeenten hun parkeerbeleid aan en stimuleren lopen, fietsen en deelvervoer. In sommige sterk verstedelijkte gebieden, waar alle dagelijkse voorzieningen dichtbij zijn, worden parkeernormen verlaagd naar 0,3 of zelfs 0,0. Het prikkelt consumenten om een bewuste afweging te maken over hoe ze zich willen verplaatsen en of ze zelf een auto willen bezitten. Mensen zijn slim en zij maken ook de rekensommetjes. Naar ons idee kunnen steden er alleen maar beter van worden wanneer dure of zelfs structureel leegstaande parkeerplaatsen verdwijnen en deelmobiliteit de nieuwe norm wordt.’

BPD Dossier ontvangen?

Deze column verscheen in BPD Dossier #6. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?