Circa 150 nieuwbouwwoningen in Drielanden West, Harderwijk

Amersfoort, 8 mei 2015 – Dick Boekhout van BPD en Guus de Groot Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een gezamenlijke ontwikkeling van circa 150 nieuwbouwwoningen in het project Drielanden West te Harderwijk. De komende jaren zullen hier circa 1.000 woningen in deelfases worden gerealiseerd. BPD zal van deze 1.000 woningen 400 woningen zelfstandig ontwikkelen en 150 woningen in samenwerking met Van Omme & De Groot. De grondexploitatie wordt gevoerd door de gemeente Harderwijk. Het plan zal in drie deelfases worden verdeeld en afhankelijk van de marktvraag worden ontwikkeld.

Stedenbouwkundig plan

Het idee is om met het stedenbouwkundig plan aan te haken op zowel de landschappelijke karakteristieken als de stedenbouwkundige karakteristieken die op de Veluwe te vinden zijn. Inspiratiebronnen zijn hiervoor de brinken en de landschappelijke uitstraling, geïnspireerd op ‘Veluwse' beken en vennetjes.

De bouw van het eerste deelplan zal naar verwachting in de zomer van 2016 starten.

Harderwijk

Kijk ook op