Co Verdaas: ‘De Omgevingswet is een zegen voor Nederland’

Onder begeleiding van Co Verdaas kwam vorig jaar het bestuursakkoord tot stand over de invoering van de Omgevingswet. Die wet moet er voor zorgen dat ruimtelijke ordening weer dienstbaar wordt aan de samenleving. ‘Dat vraagt om sensitiviteit, om voeling met de wereld buiten de ambtelijke organisatie’.

Terug naar het overzicht

Krokettenfabriek wordt bierbrouwerij

Een buurtpark met moestuin en een crossbaan op braakliggende kavels. Of een spetterend dansfeest in een voormalige fabriek die wordt gerenoveerd. Met het tijdelijk bestemmen van locaties sla je twee vliegen in een klap: directe bekendheid van de plek en een effectieve, tijdelijke invulling van een bestemming.

Friso de Zeeuw: ‘Choose your battles is aan mij niet altijd besteed’

Bijna twee decennia heeft Friso de Zeeuw erop zitten bij BPD. Op 1 mei neemt de directeur Nieuwe Markten afscheid, het bedrijf als een volwaardige gebiedsontwikkelaar achterlatend. Een zij-instromer over het vak, verantwoordelijkheid nemen en de wet van Klets.

Eric Luiten: ‘Groen en blauw in een ander licht

Decennialang was de balans zoek in de gebiedsontwikkeling: het zwaartepunt lag op gebouwen en voor landschap en water was er amper geld. Die trend lijkt te keren. Rijksadviseur Eric Luiten: ‘Het besef groeit dat de toekomstwaarde van rood toeneemt naarmate groen en blauw er meer mee in harmonie zijn.’

Weespersluis: Wonen in harmonie met de natuur

Slechts eenderde van het gebied wordt bebouwd, de rest bestaat uit waterpartijen, parken en dijken. En dat onder de rook van Amsterdam en Hilversum. Weespersluis wordt in meer opzichten een bijzondere woonwijk.

Dossier Sociale huisvestingsopgave: Regionale visie, lokaal maatwerk

Het antwoord op de groeiende woningbehoefte is niet meer alleen op lokaal niveau te geven. Niemand is in staat om deze vraag individueel te tackelen. BPD is ervan overtuigd dat we de oplossing moeten zoeken in een combinatie van een stevige, gezamenlijke regionale visie met lokaal maatwerk.

Dossier Sociale huisvestingsopgave: ‘Tussen sociale huur en markt valt een gat op de woningmarkt’

Is de corporatiesector in Nederland te groot? Welnee. Is er een probleem met scheefwonen? Ook niet. Kunnen we iets doen aan het groeiende woningtekort? Jazeker. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, nooit te beroerd voor een onbevreesde stellingname, presenteert zijn opvattingen.

Dossier Sociale huisvestingsopgave: Sociaal voor starters en senioren

De Hoge Regt in Beek en Donk en Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk.

Dossier Sociale huisvestingsopgave: ‘Woonvastgoed is een prima belegging’

Het imago van de corporatiesector was naar de knoppen. De nieuwe Woningwet geeft de corporaties hun legitimiteit terug, vindt Victor Schaap, plaatsvervangend directeur Woningmarkt van het ministerie van BZK. En de wet trekt een duidelijke scheidslijn tussen corporatiesector en private sector. ‘Dat biedt mogelijkheden voor marktpartijen.’

Nederland vs. Duitsland

Flexibiliteit is veelal de norm bij stedelijke gebiedsontwikkeling in Nederland. In Duitsland wordt met gedetailleerde regelgeving niets aan het toeval overgelaten. Hoogleraar Economie voor Plannen en Bouwen Guido Spars spreekt met Han Joosten, hoofd Marktonderzoek van BPD, over de karakteristieke verschillen tussen de twee markten en ontwikkelmethodes.

Download PDF

Verder in NAW Magazine 55

NAW op je deurmat?

3x per jaar gratis het NAW Magazine op je eigen deurmat. Het magazine op echt papier met de laatste trends rond gebiedsontwikkeling.

Ja, ik wil het magazine ontvangen

Kijk ook op

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij uw online ervaring kunnen personaliseren. BPD gebruikt op deze site alleen noodzakelijke en geanonimiseerde statistische cookies. Door verder gebruik te maken van deze website of door te klikken op 'accepteren' gaat u met deze cookies akkoord.