De samenleving verandert

Bewoners zoeken een eigen plek om te wonen, te werken en lekker te leven. Wat kunnen overheden en stadsontwikkelaars doen om gemeenschapszin terug te brengen in een samenleving waarin burgers steeds verder van elkaar af lijken te staan? Meningen uit Duitsland en Nederland in een dubbelinterview met Kim Putters (SCP) en de Duitser Michael Wendt (sociaal ondernemer in Hamburg). Kim Putters: “Ik ben blij dat sociale en culturele onzekerheden nu een plek op de politieke agenda hebben gekregen.”

Hallo 2033

Terwijl de verstedelijking de komende decennia onstuitbaar doorzet, veranderen internet, robotisering en zelfrijdende auto’s onherroepelijk onze leefwereld. Wat is de opgave voor gebiedsontwikkelaars? Drie onderzoekers kijken 15 jaar vooruit. “Er zal grotere behoefte zijn aan woningen voor kortere perioden zonder de rompslomp van koop-of huurcontracten.”

Opgave voor de sector

Wie wil anticiperen op ontwikkelingen in de woningmarkt moet van goeden huize komen. De stadsontwikkelaar moet een leefomgeving creëren die nu aantrekkelijk is en dat in de toekomst zal blijven. Peter Camp:  “Initiatieven vanuit de samenleving zijn vaak de motor om iets op gang te brengen”.

Download PDF

Verder in BPD Magazine #6

Terug naar het overzicht

Kijk ook op