Migratie neemt structureel toe

Het aantal internationale migranten neemt toe. De VN telde in 2015 244 miljoen mensen die in een ander land wonen dan waar ze geboren zijn. Een stijging van ruim 40 procent sinds 2000.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Het aantal internationale migranten groeit sneller dan de wereldbevolking. Hierdoor steeg het aandeel migranten in de wereldbevolking van 2,8% in 2000 naar 3,3% in 2015.

Regionale verschillen

Daarbij zijn er grote verschillen tussen de verschillende wereldregio’s. In Europa, Noord-Amerika en Oceanië maken internationale migranten 10% uit van de totale bevolking. In Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben bestaat minder dan 2% van de bevolking uit internationale migranten. Zonder immigranten zou de omvang van de bevolking in Europa tussen 2000 en 2015 zijn afgenomen.

Wie zijn die internationale migranten?

Bron: Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision, VN, 2016.

Nieuwe Nederlanders

Ons land telt op dit moment zo’n 2 miljoen mensen van niet-westerse afkomst, verdeeld over circa 620.000 huishoudens. De verwachting is dat deze groep de komende jaren fors zal blijven groeien en in 2030 uit ongeveer 2,7 miljoen mensen zal bestaan.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat steeds meer migranten deel uitmaken van de middenklasse en zich een koopwoning kunnen veroorloven. Daarom heeft BPD onderzoek gedaan naar de woonwensen van deze doelgroep. Meer hierover en over de invloed van migratie op de Nederlandse woningmarkt leest u in de publicatie Woonwensen van nieuwe Nederlanders.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie deze website met 50 artikelen over stedelijke vernieuwing:

De stad van 2050 (website)

Anders kijken naar de toekomst. In dit boek worden 6 van de Grand Challenges (GC’s) behandeld.

Horizon Scan 2050 (pdf)

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Duurzaamheid
Woningen van stro in Westwaard: leem en stro als moderne bouwmaterialen
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Zo houden we gezinnen in de stad
Meer weten