"We zoeken oplossingen voor vragen van morgen"

BPD is een toekomstgerichte gebiedsontwikkelaar. Een stadsontwikkelaar ook, zegt regiodirecteur Frans Holleman. Eén die experimenteert om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke vragen van morgen. "Wij koppelen expertise aan organiserend vermogen en financiële slagkracht met een langjarig commitment."

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Hij zag 12 jaar geleden voor het eerst hoe een woning in pasklare onderdelen uit de fabriek kwam. Partijen kunnen nu in 1 dag een traditionele woning neerzetten, die voor 100% geprefabriceerd is. Frans Holleman, regiodirecteur Noord-Oost & Midden, kan zich nog steeds verwonderen over de snelheid waarmee de dingen gaan. Werd er 5 jaar geleden gebouwd op algemene woonvoorkeuren, nu vraagt BPD dat van tevoren op doelgroepniveau uit en kunnen individuele woonwensen gehonoreerd worden. "De consument kan op zijn iPad een woning kopen! Dus niet alleen uitkiezen, maar ook echt kopen. Zo hard gaat het."

Wat betekent dat voor een stads- en gebiedsontwikkelaar als BPD?

"Met een ontwikkelingshorizon van vele jaren moeten we altijd op de toekomst inspelen. Als je blijft wachten tot je zeker weet dat iets werkt of gemeengoed is geworden, ben je meestal te laat. Je kunt wel over de toekomst praten, maar je moet de toekomst ook kunnen maken: je woorden omzetten in daden. Dan ben je een betrouwbare partner. Voor mij is toekomstgericht ontwikkelen onlosmakelijk verbonden met betrouwbaarheid."

Kun je dat concreet maken?

"Overheden, vooral in de middelgrote steden, hebben zelf steeds minder specialistische kennis in huis. Wij koppelen de gewenste expertise aan een langjarig commitment en kunnen zo echt toegevoegde waarde bieden.

Een voorbeeld hiervan is Kamperpoort in Zwolle. Daar zitten wij als private partij af en toe op de publieke stoel en zijn wij de uitvoerende hand van de stad. We denken daarbij niet in stenen, maar in de sociale structuur van de wijk. Kamperpoort is van oudsher een levendige buurt met ambachtslieden, daar moet je geen dure woningen willen bouwen.

Ander voorbeeld uit Zwolle. Omdat corporaties niet meer commercieel mogen investeren, hebben wij de transformatie van HSK20, een voormalig zorggebouw aan de Harm Smeengekade, overgenomen. We realiseren daar een mix van sociale huur en koopappartementen binnen het bestaande casco. En zo zou ik nog veel meer projecten kunnen noemen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in onze genen. 

Staat betrouwbaarheid vernieuwing niet in de weg?

"Als je gaat experimenteren op de schaal van de Handelskade in Nijmegen, dan zou dat kunnen kloppen. We realiseren daar 2.100 woningen: mislukt je experiment, dan gaat het 2.100 keer mis. Dat doen we dus niet. We experimenteren kleinschaliger, met pilots, soms binnen projecten. En als je over vernieuwing en verantwoordelijkheid praat, die gaan juist hand in hand. Ontwikkelingen in de samenleving vormen onze drijfveer om te experimenteren en te innoveren."

Wat bedoel je daarmee?

"Neem bijvoorbeeld de demografische ontwikkelingen. Die wijzen op een enorme toename van alleenstaanden en eenoudergezinnen de komende jaren. Willen die allemaal een tweekamerappartement? Waarschijnlijk niet, maar een deel wel. Willen die allemaal in de stad wonen? Waarschijnlijk niet, maar een deel wel.
Daarom experimenteren we in het project Holon House in Amsterdam bijvoorbeeld met een flexibele indeling. De constructie van deze zeventig meter hoge woontoren van 22 verdiepingen is losgekoppeld van de woningwanden. Dat maakt een flexibele indeling mogelijk van compacte appartementen van 29 m2 en 41 m2 tot grote appartementen van 115 m2. Het woningaanbod wordt daardoor diverser en is geschikt te maken voor starters, vrijgezellen en ouderen, maar ook voor gezinnen."

Hoe spelen jullie daar op in?

"In Holon House en op Zeeburgereiland experimenteren we met compact wonen en collectieve voorzieningen, zoals een gastenverblijf, muziekruimte, bibliotheek, sauna, kleine bioscoop en gedeeld autogebruik. Op de begane grond van het Holon House bevinden zich publieke werkplekken, een koffiebar en een terras. Het dak is voor alle bewoners toegankelijk en is als gemeenschappelijke tuin vormgegeven. Dit concept is een oplossing voor het ruimtegebrek in de stad. En vanwege het formaat is de woning ook betaalbaar."

Wat zijn nu de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst?

"Wat de samenleving in de nabije toekomst van ons vraagt, is onder meer een diverser en flexibeler woningaanbod, meer mogelijkheden om voorzieningen te delen en duurzaamheid over de gehele linie. Denk daarbij aan circulariteit, energietransitie en klimaatadaptatie."

En als we naar duurzaamheid kijken?

"Kampen is een mooi voorbeeld van klimaatadaptief bouwen. Vanwege het overheidsprogramma 'Ruimte voor de rivier' wordt daar een bypass gegraven. Kampen wordt eigenlijk een eiland met een klimaatdijk. Daar ontwikkelen we Reeve: een compleet nieuw dorp van 600 woningen, deels op die klimaatdijk. Dan moet je echt vooruit denken: woningen in 2020 moeten bij wijze van spreken energie opleveren!"

"En denk aan mobiliteit. In de Melkfabriek in Arnhem passen we niet alleen de principes van circulair toe, maar doen we ook een pilot met deelauto’s. De gemeente vond het moeilijk de parkeernorm los te laten. Ik begrijp de angst voor juridische gevolgen wanneer je een halve plek per woning levert in plaats van anderhalve. Maar wij kunnen dankzij onze klantkennis en gebiedsmarketing een doelgroep selecteren en aanspreken die geen auto wil en niet op parkeerplekken zit te wachten, omdat zij voor andere vormen van mobiliteit gaan. Dat de gemeente hierin meegaat, noem ik toekomstgericht."

Hoe toekomstgericht is BPD zelf?

"Onlangs zijn bij ons onder de naam BPDi 9 stadsontwikkelaars aan de slag gegaan. Die specialisatie is ontstaan omdat onze ontwikkelingsmanagers een heel gebied onder hun hoede hebben. Maar een stad moet in je haarvaten zitten. Daarvoor moet je meters maken. Je moet er aanwezig zijn. Onze stadsontwikkelaars hebben verschillende specialistische achtergronden en kijken van daaruit naar de stad. Onderling delen ze hun kennis. En vanuit die gezamenlijke kennis leggen ze nieuwe verbindingen tussen inwoners, toekomstige inwoners, gemeente en politiek en verkennen ze nieuwe gebieden en nieuwe financieringsproducten. Gezien de verwachte vraag naar complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is BPDi een toekomstgerichte specialisatie waar wij en onze ontwikkelpartners nog veel plezier aan gaan beleven."

Frans Holleman

Frans Holleman is directeur van regio Noord-Oost en Midden en ambassadeur voor het thema Toekomstgerichte oplossingen. "Je moet nieuwe dingen durven doen. Dat brengt vernieuwing. En de noodzaak om te vernieuwen is groot, want onze woningmarkt vraagt om meer diversiteit en meer duurzaamheid."

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Duurzaamheid
Woningen van stro in Westwaard: leem en stro als moderne bouwmaterialen
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Zo houden we gezinnen in de stad
Meer weten

Vernieuwende oplossingen voor morgen

BPD werkt met andere ondernemende spelers samen aan slimme oplossingen en nieuwe concepten.

Meer artikelen over dit thema