Aantrekkelijke leefomgevingen door kunst en cultuur

BPD vindt het als gebiedsontwikkelaar van groot belang de leefomgeving als een integraal geheel te zien. Kunst en cultuur geven een waardevolle betekenis aan die leefomgeving en zijn sinds de oprichting in 1946 onlosmakelijk verbonden met onze organisatie. BPD neemt en ondersteunt dan ook op verschillende manieren initiatieven op het vlak van kunst en cultuur.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

BPD Cultuurfonds

Al meer dan dertig jaar ondersteunt BPD Cultuurfonds kunst- en cultuurprojecten die een relatie hebben met architectuur, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving in Nederland.

Zo ondersteunt BPD Cultuurfonds de realisatie van kunst in de openbare ruimte, publicaties en tentoonstellingen op gebied van architectuur en gebiedsontwikkeling. Daarnaast speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

Ga naar de website van BPD Cultuurfonds

BPD Kunstcollectie

Ruim veertig jaar geleden heeft BPD het initiatief genomen een eigen kunstcollectie aan te leggen. Al vanaf de start in 1976 was de scope internationaal. Het doel was een afspiegeling van de actuele kunst te verzamelen.

De collectie bestaat inmiddels uit ruim 1.000 kunstwerken van gerenommeerde nationale en internationale kunstenaars als Jan Schoonhoven, Armando en Marlene Dumas. Het zwaartepunt van de collectie ligt op hedendaagse (inter)nationale kunst waarin ruimte een belangrijke rol speelt. De collectie is nadrukkelijk verbonden met het bedrijf en haar medewerkers.

Ga naar de website van BPD Kunstcollectie

BPD Kunstprojecten

BPD zet haar expertise op het gebied van kunst & cultuur ook in bij gebiedsontwikkelingen van BPD. Dat kan variëren van het realiseren van kunst in de openbare ruimte tot het ontwikkelen van een tijdelijk kunst- en cultuurprogramma voor een specifieke plek. We voegen hiermee waarde toe aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen en werken hiervoor samen met kunstenaars, architecten, culturele instellingen, bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen. Gezamenlijk kijken we wat er de specifieke plek nodig heeft om tot het gewenste eindresultaat te komen.

BPD Lab

Innovatie, experiment en debat staan centraal bij BPD Lab. Bij BPD Lab zetten we kunst en cultuur in bij visievorming op toekomstige opgaven van BPD. Zowel aan de voorkant van het ontwikkelproces, als tijdens de realisatiefase van de projecten. Daarbij snijden we actuele thema’s aan op het vlak van gebiedsontwikkeling aan de hand van alternatieve en innovatieve praktijken van stedenbouwers, publieke ontwikkelaars, kunstenaars en architecten. BPD Lab is met name gericht op interne medewerkers van BPD en bestaat uit een tentoonstelling, een interne bijeenkomst en BPD Lab Op Locatie.

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Kunst & Cultuur
BPD Cultuurfonds ondersteunt museale vernieuwing Anne Frank Huis
Meer weten
Kunst & Cultuur
BPD Cultuurfonds ondersteunt vogelobservatorium Haringvliet
Meer weten
Kunst & Cultuur
Feestelijke onthulling Future Past Glory
Meer weten