Omgevingsmanagement: investeer in contact met alle stakeholders

Met de start van de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com nadert het Oosterdokseiland bij Amsterdam Centraal zijn voltooiing. Nicolien Meuris en Bas Regenbogen over deze technische en logistieke uitdaging. Betrokkenheid van de omgeving is van groot belang.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Van VOC en PTT naar living environment

Lange tijd was het Oosterdokseiland PTT-domein. De tijd dat dagelijks duizenden brieven en postpakketten via het naastgelegen station vervoerd werden, heeft plaats gemaakt voor een hoogstedelijk stukje Amsterdam. Naast woningen, zijn er een hotel, bibliotheek, conservatorium, parkeergarage, winkels, restaurants en bedrijven gevestigd. In de zeventiende eeuw vonden VOC-schepen hier een veilige haven. Tien jaar geleden is het grootste deel van Oosterdokseiland vernieuwd, het hoofdkantoor van Booking.com wordt momenteel gebouwd.

Oosterdokseiland.nl

De uitdaging

“BPD realiseert op een relatief klein stuk stad een groot en complex gebouw, terwijl mensen hier wonen, werken en recreëren. Dat is een grote uitdaging. Voor het bouwproces, maar ook logistiek, vanwege de beperkte mogelijkheden voor aan- en afvoer van bouwmaterialen. Ook omdat een aantal belangrijke toegangswegen tijdelijk afgesloten moet worden. We willen de overlast minimaliseren,” zegt Bas Regenbogen, zelfstandig omgevingsmanager. “Bij de start wisten we dat we moesten opereren in een bestaande stedelijke omgeving,” vult Nicolien Meuris, projectmanager bij BPD, aan, “bovendien voelden stakeholders op het eiland zich niet gehoord. Die weerstand is verdwenen.”

De aanpak

Wat Regenbogen en Meuris al snel merkten in de gesprekken met de buurt, was dat bewoners het gevoel hadden dat er niet naar ze werd geluisterd.” Regenbogen: “Tijdens bijeenkomsten hebben we open verteld wat we van plan zijn. Ook wilden we als aanspreekpunt in de buurt aanwezig zijn. Luisteren naar wat er leeft en proberen zoveel mogelijk zorgen weg te nemen. We houden betrokkenen goed op de hoogte en zijn goed bereikbaar.” Bewoners en ondernemers konden ook meedenken over de verkeersafwikkeling op het eiland.

Vertrouwen winnen

Door de voorbereiding van de bouw samen met de buurt aan te gaan, ontstond vertrouwen, zegt Meuris. “Ontwikkelaars krijgen soms het verwijt dat ze hun project uitvoeren en verder geen binding hebben met de plek. BPD doet dat echt anders. We investeren in een goede relatie met de omgeving.” Dat is ook de basis om soms 'nee' te verkopen. “Als er vertrouwen is, dan kun je ook uitleggen als iets echt niet mogelijk is.”  

Omgevingsmanagement

Regenbogen: “Fundamenteel bij omgevingsmanagement is dat je niet alleen informatie zendt naar de omgeving, maar in gesprek gaat met betrokken. Wij hebben geprobeerd om niet alleen te denken vanuit het bouwproject, maar juist om vanuit de omgeving naar het bouwproject te kijken.” Meuris vult aan: “Dit contact maakt het mogelijk om alle betrokkenen te laten zien wat voor moois straks aan de buurt wordt toegevoegd.”  

Bas Regenbogen

Bas Regenbogen (43) was eerder verantwoordelijk was voor de commerciële verhuur en het beheer van de Zeedijk. “De lessen die ik daar geleerd heb, namelijk vertrouwen wekken en afspraken nakomen, komen op het Oosterdokseiland goed van pas.”

Nicolien Meuris

Nicolien Meuris (33) heeft in de afgelopen twaalf jaar in de vastgoedwereld diverse functies bekleed en is nu projectmanager bij BPD. “Ik houd ik mij bezig met de inhoudelijke kant van het plan. Het is van fundamenteel belang om naar mensen te luisteren en met hun opmerkingen ook iets te doen.”

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Platform Kamperpoort: koppelt de fysieke opgave aan een sociale opgave
Meer weten