1 miljoen woningen nodig tot 2030

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Volgens prognoses van ABF Research worden er in Nederland tot 2030 een miljoen woningen gevraagd. Hoeveel van deze nieuwbouwwoningen kunnen we redelijkerwijs in bestaand gebied bouwen? Hoeveel transformatieruimte is er in de bestaande stad?

In 2016 berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat er - puur ruimtelijk bekeken - ruim 500.000 woningen in binnenstedelijk gebied gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Als er rekening wordt gehouden met factoren als de kwalitatieve woonvraag (waar hebben mensen echt behoefte aan?), de tijd en complexiteit van projecten en de financiële haalbaarheid ervan, dan ligt de werkelijke transformatiepotentie veel lager, namelijk op bijna 100.000 woningen. 

Alleen als er aan extra ‘knoppen’ wordt gedraaid, kan de transformatiepotentie omhoog. Als er dichter wordt gebouwd, extra wordt geïnvesteerd én  sneller wordt ontwikkeld, dan kunnen er maximaal 300.000 woningen worden bijgebouwd. Kortom: 10 tot maximaal 30% van de woningvraag van Nederland is te realiseren in de bestaande stad.

Meer informatie

Download hieronder het volledige onderzoek:

De reële transformatiepotentie in bestaand bebouwd gebied (pdf)

Download hieronder de samenvatting van het onderzoek:

Brochure Van potentieel naar reëel - Transformatiepotentie van de stad (pdf)

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Toekomstgerichte oplossingen
Column: Lof der domme mobiliteit
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Platform Kamperpoort: koppelt de fysieke opgave aan een sociale opgave
Meer weten