Proeven aan duurzaam wonen en leven in Proeftuin Erasmusveld

Tussen de wederopbouwwijk Den Haag Zuid-West en omliggende Vinex-wijken ontstaat een nieuw, duurzaam woongebied: Proeftuin Erasmusveld. Een proeftuin waar, nog voor er ontwikkeld en gebouwd gaat worden, al wordt geëxperimenteerd met een duurzame manier van leven. In de nieuwe, groene woonwijk Erasmusveld wonen mensen straks bewust anders.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Bewust Anders Wonen in Proeftuin Erasmusveld

Bas Kalter, ontwikkelingsmanager bij BPD: “Vroeger lagen hier volkstuinen en was het gebied niet goed toegankelijk. Met de ontwikkeling van de nieuwe, groene woonwijk willen we Erasmusveld verbinden met de wijken er omheen. Het wordt een bijzondere wijk voor mensen die bewust met hun leefomgeving omgaan en duurzaamheid belangrijk vinden. De vier duurzaamheidspijlers van BPD komen hier allemaal terug: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid.”

Sinds een jaar wordt in de Proeftuin Erasmusveld geëxperimenteerd met verschillende vormen van duurzaam wonen en leven. Er staan tijdelijk enkele tiny houses, waar bewoners volledig off grid leven. Ook is er een stadsakker waar voedsel verbouwd wordt. Kalter: “In de proeftuin worden regelmatig activiteiten georganiseerd om geïnteresseerden te laten zien hoe je off grid kunt leven, wat je met afval allemaal kunt doen, hoe je bewust met energie omgaat. Het is ook voor ons, als gebiedsontwikkelaar, een leerzaam proces. We experimenteren met nieuwe woonvormen, en gaan samen met mogelijke nieuwe bewoners op zoek naar de beste duurzame oplossingen voor de nieuwe woonwijk.”

Woongebouw Leyhof, fase 1 Proeftuin Erasmusveld

Klimaatadaptief door ecologisch lint

Kalter: “Erasmusveld is een uniek project omdat alle facetten van duurzaamheid hier naar voren komen. In de proeftuin en in de nieuwe woningen. Die worden straks allemaal gebouwd zonder gasaansluiting. Met zonnepanelen wordt energie opgewekt. En we bieden de bewoners duurzame mobiliteitsconcepten in de vorm van elektrische deelauto’s en -fietsen. Met de HTM zijn we in gesprek om Erasmusveld beter te ontsluiten met openbaar vervoer. Door het toepassen van het mobiliteitsconcept is de parkeernorm naar beneden bijgesteld, waardoor het mogelijk is om het parkeren op te lossen onder een leefdek in de woonblokken. Hierdoor is de wijk autoluw. Dit geeft extra kwaliteit aan het openbaar gebied.”

Doordat Erasmusveld midden in het ecologische lint van Den Haag Zuid-West ligt, is er veel groen en water. Kalter: “Voor de klimaatadaptatie is dat heel gunstig. Via wadi’s aan de randen van de wijk wordt overtollig regenwater afgevoerd naar de omgeving. In de wijk zetten we in op een langzame infiltratie van hemelwater naar het oppervlaktewater. Alle woningen van het eerste woongebouw dat we realiseren krijgen een eigen regenton en sedum dakbedekking, tussen de zonnepanelen op het dak. Ook worden er infiltratiekratten toegepast op het leefdek voor extra opslagcapaciteit van het hemelwater. Dit is klimaatadaptief én leidt tot een groen leefdek, waar het goed toeven wordt voor de bewoners”

Een van de tijdelijke bewoners laat zien hoe je off grid kunt leven

Meer doen met afval

“In navolging van de ervaringen die we in de proeftuin opdoen, zal er in de nieuwe wijk heel bewust met afval worden omgegaan. We maken afvalsorteerstraatjes, zodat er meer afval gerecycled kan worden,” vertelt Kalter. “Van de oude tuinhuisjes hebben we nu een houten toegangsbord en houten gedicht gemaakt, dat prominent in de proeftuin staat. In plaats van beton, maken we voor de galerij van de appartementen in woongebouw Leyhof bijvoorbeeld gebruik van FSC-hout en verwerken we ook gekapte bomen. Een deel van de overige bouwmaterialen is eveneens gerecycled. Voor het volgende deelproject bekijken we zelfs de mogelijkheden voor het toepassen van CLT-hout.”

In co-creatie ontwikkelen

Kalter: “In Proeftuin Erasmusveld wordt nu geëxperimenteerd met woonvormen door mensen die bewust anders willen leven, en daar al de nodige ervaring mee hebben. Voor ons is dit een nieuw en spannend traject, waar we in co-creatie nieuwe dingen uitproberen en kunnen meenemen in de uiteindelijke gebiedsontwikkeling. Gezond wonen en leven in een groene omgeving krijgt hiermee een stevige basis, die past bij de levensstijl van de mensen die straks in Erasmusveld gaan wonen.”

“Delen van ruimtes en spullen hoort daar ook bij,” legt Kalter uit. “De tiny house-bewoners laten nu al zien dat dat heel goed kan werken. Wonen te midden van groen en water in het ecologische lint nodigt uit tot bewegen en stimuleert ontmoetingen onderling. Samen verantwoordelijk zijn voor de groene omgeving, de stadsakker en minder bezitten maar samen delen. Bijvoorbeeld een elektrische auto of fiets. Ook dat is een essentieel onderdeel van bewust anders wonen. Mede door de ervaringen die we opdoen in Proeftuin Erasmusveld, is de nieuwe wijk Erasmusveld daar straks helemaal klaar voor.”

Meer weten over dit thema?

Meld u aan om op de hoogte te blijven via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Nostalgie van oude Campina melkfabriek blijft behouden in nieuwbouw De Zuivelfabriek
Meer weten
Duurzaamheid
Energieneutraal in 3 stappen
Meer weten
Duurzaamheid
Woningen van stro in Westwaard: leem en stro als moderne bouwmaterialen
Meer weten