Wonen langs de Zuid-Hollandse kennisas biedt perspectief

Tot 2030 moeten er in Zuid-Holland 230.000 woningen worden bijgebouwd. Meer dan de helft daarvan, 170.000 woningen, in de bestaande steden. Waar zijn nog loze plekken of leegstaande gebouwen die getransformeerd kunnen worden tot woningen? Gebiedsontwikkelaar BPD en de Vereniging Deltametropool pelden de banaanvormige hoogstedelijke as van Dordrecht tot Leiden af. Hun conclusie: wonen langs de kennisas biedt perspectief.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

We weten het al een hele tijd: tot 2030 moet er in heel Nederland een miljoen woningen bijgebouwd worden. Vooral in het middensegment: betaalbare koopwoningen of middeldure huur. Die doelgroep valt in de huidige woningmarkt tussen wal en schip, en rest vaak geen andere keuze dan de stad te verlaten. Wie zijn deze mensen? En hoe willen zij wonen? Nathalie van Hoeven, stadsontwikkelaar bij BPDi en Anastasia Chranioti van de Vereniging Deltametropool brachten de kenniswerkers in kaart.

Woonruimte voor kenniswerkers

Langs de hoogstedelijke as van Dordrecht  tot Leiden zijn verschillende kennisinstituten, universiteiten en hightech bedrijven te vinden. Veel mensen die hier werken – de 'kenniswerkers', specialisten in hun vakgebied – wonen vaak niet in de gemeente waar zij werken. In de woonvisie van de gemeente Delft wordt bijvoorbeeld aangegeven, dat de helft van de kenniswerkers met een baan in Delft niet in de stad woont. De gemeente Rotterdam richt zich op een aantrekkelijk woonklimaat voor studenten en zet in op het gericht vermarkten van de bestaande woningvoorraad en transformatie van leegstaand vastgoed. Om de 'young potentials' vast te houden in de stad, zijn meer woningen in het middensegment nodig. Anders kunnen zij na hun studententijd niet doorstromen naar een geschikte woning.

Diverse groep kenniswerkers

Hoe kan hier op het niveau van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in worden voorzien? Onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD en de Vereniging Deltametropool laat zien dat er in een zone van vijf kilometer langs beide zijden van de spoorlijn verschillende mogelijkheden zijn, die ook bijdragen aan een bredere diversiteit in woonconcepten. In totaal zijn zestien gemeenten langs de veertig kilometer lange spoorlijn onder de loep genomen. Er is een gemiddelde reisduur van 33 minuten naar het werk als norm gehanteerd.

De doelgroep blijkt diverser dan gedacht en bestaat uit vier meest voorkomende groepen.

Het onderzoek wijst uit dat 43% van de kenniswerkers minimaal een HBO of WO diploma heeft. Vooral voor deze doelgroep zijn er meerdere kansen op passende woonruimte langs de kennisas.

Woonwensen van kenniswerkers

Voor starters is het belangrijk dat zij een hoge dichtheid van horeca en cultuur in de woonomgeving hebben. Stedelijke professionals willen dat ook, en willen daarnaast wonen binnen 1 kilometer van economische kerngebieden, op een plek die heel goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De empty nesters kiezen voor een leefbare omgeving waar natuur in de directe omgeving is (50 meter afstand van de woning). Gezinnen met kinderen hebben die wensen ook, en vinden de aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen als supermarkt, medische centra en basisscholen een voorwaarde.

Langs de Zuid-Hollandse kennisas zijn verschillende plekken te vinden die in meer of mindere mate voldoen aan deze woonwensen, ontdekten BPD en de Vereniging Deltametropool. Ze durven te stellen dat bijna de helft van de huizen die tot 2030 in Zuid-Holland gebouwd moet worden, langs de kennisas een plekje kan krijgen. Ruim 125.000 woningen voor kenniswerkers kunnen volgens het onderzoek op meer dan 900 binnenstedelijke locaties gerealiseerd worden. De locaties variëren van braakliggende terreinen tot transformatie van kantoren, bedrijven, winkelgebieden en buurten.

Woonlocaties voor kenniswerkers

Sommige locaties bevinden zich op hoogstedelijke plekken, zoals Uilebomen in Den Haag. Andere gebieden waar woonmilieus voor kenniswerkers gecreëerd kunnen worden, bevinden zich meer aan de randen van de stad. Bijvoorbeeld de Scheveningse vissershaven of het Scheepvaartkwartier in Rotterdam en het voormalige industrieterrein de Binckhorst in Den Haag. Het zijn allemaal locaties waar interactiemilieus kunnen ontstaan of versterkt kunnen worden. Er is van oudsher bijvoorbeeld al reuring door bedrijvigheid, die in sommige gevallen heeft plaatsgemaakt voor horeca en cultuur. De ligging nabij water of groengebieden komt tegemoet aan de wensen van empty nesters en gezinnen met kinderen.

Het benutten van de potenties van dit type locaties kan verschillende kenniswerkers in Zuid-Holland de kans bieden te wonen in de gemeente waar ze werken. Zo kan de benodigde diversiteit op de Zuid-Hollandse woningmarkt mede vorm krijgen.

Meer weten over dit thema?

Meld u aan om op de hoogte te blijven via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Bewoners centraal
Hoe betrek je bewoners bij gebiedsontwikkeling?
Meer weten
Bewoners centraal
Het gereguleerde land krijgt weer de ruimte
Meer weten
Bewoners centraal
Vijf paradoxen van co-creatie
Meer weten