Honigcomplex: nieuw elan zorgt voor ander plan

Aanvankelijk was het idee om het voormalige Honigcomplex in Nijmegen volledig te vervangen door nieuwbouw. Nu het tijdelijk gebruik zo’n groot succes is, onderzoeken BPD en de gemeente of sommige monumentale gebouwen opgenomen kunnen worden in de definitieve plannen voor het gebied.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Het Waalfront was een uitgestrekt, verouderd bedrijventerrein, nabij het centrum van Nijmegen. In 2007 sloten de gemeente en BPD een samenwerkingsovereenkomst af voor de herontwikkeling: oude fabrieksgebouwen maken plaats voor woningen. Met dat doel kocht het ontwikkelbedrijf in 2010 de voormalige Honigfabriek. Op dit terrein start in 2022 de bouw van de laatste woningen van Waalfront, dat uiteindelijk in 2028 uit zo’n 2.100 woningen bestaat.

Nieuw elan

Het Honigcomplex ging niet meteen tegen de vlakte, maar werd tijdelijk in gebruik gegeven aan creatieve, ambachtelijke bedrijven. Senior Ontwikkelingsmanager van BPD Henri Schimmel: "Het was een troosteloze plek die een nieuw elan verdiende. Daarom gaven we de kans aan bedrijven die mede dankzij hun etalagefunctie veel publiek trekken. Van instrumentenmakers, webdesigners, keramisten tot en met grafisch ontwerpers en bierbrouwers."

Die opzet is meer dan geslaagd: het Honigcomplex trekt niet alleen veel Nijmegenaren, maar ook mensen van ver daarbuiten. Schimmel: "Dat heeft ons verrast, in positieve zin. We hadden niet verwacht dat mensen uit zo’n ruime omtrek naar de Honigfabriek zouden komen. Die aantrekkingskracht heeft alles te maken met de clustering van startende en toegankelijke bedrijfjes in een onontdekt, industriële context. En natuurlijk met de aanwezigheid van stoere horeca. Dat alles werkt als een vliegwiel."

Monumentale gebouwen

De verrassing is zelfs zó groot, dat de plannen voor de gebiedsontwikkeling waarschijnlijk worden aangepast. In dat geval worden niet alle gebouwen gesloopt. Schimmel: "De kwaliteiten die het publiek zo weet te waarderen, willen we graag behouden. Zo zitten er verschillende mooie, monumentale gebouwen in dit complex. Neem bijvoorbeeld het bakstenen fabrieksgebouw waarin nu een restaurant is gevestigd. Als ondernemers in dit gebouw hun ondernemerschap willen voortzetten, moet dat kunnen. Met als voorwaarden dat dit marktconform gebeurt en past binnen de nieuwe woonwijk."

Industrieel dwaalgebied

Door sommige gebouwen te behouden, ontstaat een industrieel dwaalgebied aan de Waal, legt Schimmel uit. "De oudere gebouwen nemen we op in de nieuwbouwplannen en de infrastructuur eromheen. Deels onbedoeld is het Honigcomplex een proeftuin geworden: aanvankelijk dachten we er goed aan te doen om alles te slopen en alleen woningen te bouwen. De nieuwe bewoners en de omgeving hebben ons een beter inzicht gegeven in de vraag waar werkelijk behoefte aan is. Daaraan hebben we onze plannen aangepast." Voor de omvang van het woningbouwprogramma heeft dit overigens nauwelijks gevolgen.

Die aanpassing vergde zorgvuldig overleg met de gemeente, gezien de maatschappelijke en politieke effecten. Schimmel: "Door het succes van het tijdelijke gebruik, dreigde volledig behoud een doel op zich te worden. Gebiedsontwikkeling vraagt echter om een langetermijnvisie. De Honigfabriek is mede zo aantrekkelijk omdat het nieuw is; op een gegeven moment is die magie uitgewerkt. Een duurzame gebiedsontwikkeling houdt daarmee rekening en plaatst het complex in een nieuwe stedenbouwkundige context."

Bewoners Centraal

Op een aantal locaties in het land is BPD actief met placemaking. Daaronder vallen alle tijdelijke activiteiten die op een plek plaatsvinden, vooruitlopend op de definitieve bestemming. Met placemaking zetten we het gebied ‘op de kaart’ en laten we bewoners alvast ervaren wat er uiteindelijk komen gaat. Samen creëren we leefbaarheid, als basis voor de ‘living environment’ die later vorm krijgt. Placemaking past bij BPD. Het is voor ons een van de manieren om bestaande en toekomstige gebruikers van het gebied centraal te stellen. En daarmee op een verantwoorde manier de leefomgeving van mensen beter te maken.

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Bewoners centraal
Hoe betrek je bewoners bij gebiedsontwikkeling?
Meer weten
Bewoners centraal
Wonen langs de Zuid-Hollandse kennisas biedt perspectief
Meer weten
Bewoners centraal
Het gereguleerde land krijgt weer de ruimte
Meer weten